Skifte av dødsbo

Etter et dødsfall oppstår mange spørsmål og oppgaver for de pårørende og arvingene. De etterlatte må innen kort tid ta stilling til detaljene rundt begravelsen, og det må tas avgjørelser om hva som skal gjøres med avdødes verdier og eiendeler.


Det første arvingene bør gjøre er å kontakte et begravelsesbyrå. I tillegg til å arrangere begravelsen kan begravelsesbyrået også hjelpe deg med melding om dødsfall og andre offentlige dokumenter, samt søknad til NAV om gravferdsstøtte.


De pårørende bør også så tidlig som mulig kontakte tingretten i den kommunen avdøde bodde, for å finne ut om vedkommende hadde opprettet et testament. Det kan være at avdøde har tatt inn ønsker for hvordan begravelsen skal gjennomføres.


Når retten får melding om dødsfallet, sender de ut et standardbrev der arvingene gis en 60-dagers frist på å velge  skifteform. Dersom retten oppbevarer avdødes testament, sendes kopi av dette sammen med brevet.


Før arvingene tar stilling til skifteform er det viktig å få bekreftet at boet er av en viss verdi, og ikke har mer gjeld enn verdier. Retten utsteder på forespørsel en formuesfullmakt som gir rett til å få ut siste skattemelding, og overfor bank for å få opplyst saldo på avdødes bankkonti, samt transaksjonsdata for de siste tre månedene før dødsfallet. Dersom arvingene er i tvil, anbefales det å utstede preklusivt proklama, dette innebærer at kreditorene må melde inn krav innen en bestemt frist.


For å gjennomføre et privat skifte, må det først fylles ut erklæring om privat skifte og sende til tingretten. Minst en av arvingene må påta seg «gjeldsansvaret», og den eller de som har påtatt seg dette vil motta skifteattest, som gir disse rett og plikt til å gjennomføre skiftet, i posten. Med skifteattesten i hånden kan gjennomføringen av skiftet foretas, og arvingene må da «gjøre opp boet». Det innebærer blant annet at alle abonnementer, forsikringer og andre løpende avtaler må avsluttes. Bankkontoer må avsluttes, eventuelle fond og aksjer selges/overføres, eiendommer må avhendes og gjeld må gjøres opp. Det må i tillegg bes om avsluttende beregning fra f.eks. Nav, Skatteetaten o.l.


Behov for hjelp til skiftet?
Ness & Fludal Advokatfirma AS bistår arvinger i ethvert ledd av skiftet. Vi gjennomfører hele skiftebehandlinger i både små og store dødsboer, og bidrar som støtte til arvinger som ønsker å stå for skiftebehandlingen på egenhånd. Vi har god erfaring med arverettslig rådgivning og tvisteløsning.


Et dødsbo kan være komplisert, og medføre at det oppstår uenighet mellom arvingene. Det kan være mange arvinger etter avdøde, og det er ikke alltid lett å vite hvem som har krav på hva når avdøde etterlater seg ektefelle, samboer, felles- og/eller særkullsbarn. Det er mange ting en må huske på i forbindelse med skiftet, og det er en rekke regler som må følges. Mange arvinger har lite kjennskap til hva som skal til, og kan ha nytte av den bistanden. Vi tilbyr, vi anbefaler at bistand søkes så tidlig som mulig i prosessen, slik at vi kan bidra til en smidig og rask boavvikling.


Det er ikke bare de arverettslige spørsmål underveis i skiftet som må besvares, men det er også viktig for familiefreden at alle arvingene er trygge på at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved en senere anledning, og at alle arvinger mottar sin rettmessige arv. Vi har lang erfaring og gode rutiner som bidrar til at alle forhold blir tatt hånd om, og kan forsikre at alle arvingene blir ivaretatt gjennom bobehandlingen.


Ta gjerne kontakt med advokat Pål Hamre Ness for en uforpliktende samtale, så kan vi sammen finne den løsningen som passer best for deg.


Hva kan Ness & Fludal Advokatfirma gjør for deg?
Bistå med gjennomføringen hele eller deler av skifteoppgjøret
Bistå med kontroll av skiftet, og at alle arvinger mottar sin rettmessige arv
Bistå med oppsett over skiftet; dødsboregnskap/booppstilling
Bistå med rådgivning i enkeltspørsmål i forbindelse med arv og skifte
Innsending av nødvendig dokumentasjon til Statsforvalteren ved mindreårige arvinger, eller arvingermed oppnevnt verge


Har du spørsmål ta kontakt i dag med våre advokater for en uforpliktende samtale på tlf. 900 83780 eller pal@advokatnf.no.